Toinen Mobiilit oppimisympäristöt ja mobiiliohjaus -koulutus käynnistyy 22.1. Tampereella

tammikuu 11, 2007

Mobiilioppimisen kehittäjäyhteisö saa kerralla kolmekymmentä uutta kehittäjää mukaan kun Mobiilit oppimisympäristöt ja mobiiliohjaus -koulutuksen toinen toteutus käynnistyy Tampereella kuun lopussa. Kiinnostus on ollut laajaa ja osa on jouduttu jättämään odottamaan seuraavaa toteutusta (joka alkanee alkusyksyllä 2007). Mukana on laajasti eri kouluasteiden edustajia ja ryhmän osaamisten yhdistyessä on odotettavissa mielenkiintoisia pedagogisia innovaatioita. Luvassa on taas luovia ja hauskoja hetkiä visioiden, mobiilioppimisaihioiden ja tällä kertaa myös kännykkäsuunnistuksen parissa. Koulutuksen toisella jaksolla pääsemme kokeilemaan kuinka paikkatietoihin voi liittää informaatiota ja tehtäviä kun saamme paikannuslaitteet ja puhelimet lainaksi Oulusta.

Tämä foorumi on avoin kaikille mobiilioppimisesta kiinnostuneille. Täällä voi kertoa, kommentoida ja kysyä teemaan liittyen. Keväällä on alkamassa muutamia mielenkiintoisia pilottiprojekteja ja myös niistä saamme kuulumisia tätä kautta.

Hyvää loppuvuotta kaikille ja pörisemisiin*!

Marko Lahtinen/Opeko

*Olen hieman tutkiskellut innovaatioympäristöjä ja yksi niiden ominaispiirre on pörinä (buzz), jota on määritelty seuraavalla tavalla (lähde http://www.eduskunta.fi/fakta/julkaisut/jkalku.htm)

• Pörinä tarkoittaa sitä, että innovaatioympäristöissä on jatkuvasti menossa monenlaisia kiehtovia ja hyödyllisiä uutta luovia prosesseja, jotka tekevät niistä monipuolisia inspiraation ja innovaatioiden lähteitä.
• Pörinä viittaa jollekin toimialalle syntyneeseen informaatio- ja kommunikaatioympäristöön, jossa tutkimus ja käytäntö kietoutuvat toisiinsa yritysten kehittämistyössä. Pörinä synnyttää tietoista ja sattumanvaraista oppimista, mutta myös systemaattisia ja spontaaneja kommunikointikanavia organisaatioiden välille.
• Pörinää suuntaavat yhteiset tulkinnalliset viitekehykset ja jaetut käsitykset toimialan, geneerisen teknologian ja toimialaspesifin teknologian kehityksestä, tulevaisuudennäkymistä ja vaikutuksista toimialan kehitykseen.
• Toimijat saavat paljon tietoa monista paikallisista lähteistä sekä suoraan että epäsuorasti ”vain olemalla paikalla” – tiedotusvälineet, juorut, huhut, seminaarit ja kehittämisohjelmat välittävät tietoa.
• Pörinä siis luo eräänlaisen ”tiedon tihkusateen”, jossa toimijoille välittyy paljon tietoa ilman, että he edes itse aina tunnistavat, mistä milloinkin ovat tietoa saaneet. Suositusten, juorujen, puhelinkeskustelujen ja saunakeskustelujen keskellä toimija on ikään kuin upotettu keskelle jatkuvaa tiedon virtaa.
• Pörinä on luonteeltaan spontaania ja sujuvaa. Vaikka sitä ei voi synnyttää pakosta, sille on kuitenkin mahdollista luoda edellytyksiä, eli kaupungin luovuutta ja sopivia innovaatioympäristöjä on mahdollista kehittää (Batheltia ym., 2002; soveltaen; ks. myös Sotarauta ym., 2003).

Mainokset